spacer
| Metin Versiyonu | Ana Sayfa | İletişim | English Home |
spacer
Border Left
spacer

English


KURALLAR

button GENEL KURALLAR
button ÖDÜNÇ VERME KURALLARI
button KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ VERME VE DOKÜMAN SAĞLAMA HİZMETİ KURALLARI
button SANAT ODASI ÖDÜNÇ VERME VE KULLANIM KURALLARI
button MULTİMEDYA ODASI KULLANIM VE ÖDÜNÇ VERME KURALLARI
button MİKROFORM KOLEKSİYONU KULLANIM KURALLARI
button AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİ MERKEZİ KOLEKSİYONU KULLANIM KURALLARI

button ABD GPO KOLEKSİYONU KULLANIM KURALLARI
button HALİL İNALCIK KOLEKSİYONU VE ÖZEL KOLEKSİYON KULLANIM KURALLARI
button HASAN ÂLİ YÜCEL KOLEKSİYONU KULLANIM KURALLARI
button GÖRME ENGELLİLER ODASI KULLANIM KURALLARI
button GAZETE VE DERGİ OKUMA SALONU KULLANIM KURALLARI
button İNTERNET ERİŞİMLİ ÇALIŞMA MASALARI KULLANIM KURALLARI
button KAREL KULLANIM KURALLARI
button A-2 KATI BÜYÜK GRUP ÇALIŞMA ODALARI KULLANIM KURALLARI

button ORYANTASYON VE EĞİTİM ODALARI KULLANIM KURALLARI
button SANAT GALERİSİ KULLANIM KURALLARI
button KAFE KULLANIM KURALLARI

button GENEL KURALLAR

 1. Kütüphane kaynak ve hizmetlerinden Bilkent Üniversitesi mensupları ve Bilkent dışından gelen tüm kullanıcılar yararlanabilmektedir.
 2. Bilkent Üniversitesi dışından gelen kullanıcılar, kütüphane kaynak ve hizmetlerinden, sadece Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin sınav dönemlerinde yararlanamamaktadırlar. Bu dönemlerde yalnızca “özel kullanıcı” statüsündeki kullanıcılar ile Ankara içindeki üniversitelere mensup akademik kullanıcılara kitap ödünç alma / iade etme hakkı sağlanmaktadır.
 3. Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemiyle sağlanır. Gerekli durumlarda, güvenlik görevlisi üzerinizi arayabilir ve çantanıza bakabilir.
 4. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 5. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 6. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.

upbutton ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

- BİLKENT KULLANICILARI

 1. Kitap, Ciltli Dergi ve Kitap Dışı Materyalin Ödünç Verilmesi
 2. Kitap, Ciltli Dergi ve Kitap Dışı Materyalin Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi
 3. Rezerv  Materyaller

- BİLKENT MEZUNLARI

 1. Kütüphaneye Üyelik Şartları
 2. Kütüphaneye Giriş-Çıkış
 3. Kitap Ödünç Verilmesi
 4. Kitap Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi

- ÖZEL KULLANICI

 1. Kütüphaneye Üyelik Şartları
 2. Kütüphaneye Giriş-Çıkış
 3. Kitap Ödünç Verilmesi
 4. Kitap Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi

 

- BİLKENT KULLANICILARI

1. Kitap, Ciltli Dergi ve Kitap Dışı Materyalin Ödünç Verilmesi

 1. Bilkent Üniversitesi tam zamanlı akademik personeli ve araştırma görevlileri bir defada 40 basılı materyal ve 15 multimedya materyali ödünç alır. Basılı materyal 120 gün, multimedya materyali ise 15 gün süreyle ödünç verilir.
 2. Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak çalışan akademik personel ve lisans üstü öğrenciler bir defada 20 basılı materyal ve 7 multimedya materyali ödünç alır. Basılı materyal 30 gün, multimedya materyali ise 15 gün süreyle ödünç verilir.
 3. Bilkent Üniversitesi lisans öğrencileri ve idari personeli bir defada 15 basılı materyal ve 7 multimedya materyali ödünç alır. Basılı materyal 15 gün, multimedya materyali ise 7 gün süreyle ödünç verilir.
 4. Başka bir okuyucu tarafından "rezerv" konulmamışsa, ödünç alınan her materyalin iade süresi kütüphane web sayfasında yer alan  Kütüphane Hesabım linki kullanılarak elektronik ortamda iki defa uzatılır. İki defadan fazla uzatma işlemi yapılabilmesi için materyalin Ödünç Verme Bankosu'na getirilmesi gerekir.
 5. Özel Koleksiyon, Halil İnalcık ve Avrupa Dokümantasyon Merkezi Koleksiyonları özel kurallara tabidir.
 6. Kütüphanelerarası ödünç kitap/fotokopi istekleri özel kurallara bağlıdır.
 7. Kütüphane, ödünç alınan herhangi bir kütüphane materyalini iade tarihinden önce okuyucudan geri isteyebilir. Geri istenecek kitaplar için Ödünç Verme Bankosu'na başvurulmalıdır.

2. Kitap, Ciltli Dergi ve Kitap Dışı Materyalin Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi

 1. Kütüphane, iade tarihinden 3 gün önce okuyucunun e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.
 2. Kütüphane, herhangi bir materyali ödünç alan ve zamanında iade etmeyen okuyucuları e-posta ile uyarır. İadesi geciken materyaller için, sorumluluk okuyucuya aittir.
 3. Her kitap, ciltli dergi ve kitap dışı materyal için günlük gecikme ücreti alınır.
 4. Kitap, ciltli dergi veya kitap dışı  materyalin kaybedilmesi  halinde okuyucu, Merkez Bankası  tarafından o gün  ilan edilen kur üzerinden hesaplanan materyal fiyatına, materyal türüne göre işlem bedeli ilave edilerek bulunan değer ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken gecikme ücretini birlikte öder.

3. Rezerv Bölümü Materyaller

 1. Basılı rezerv materyalleri  Merkez ve Doğu Kampus Kütüphaneleri'nin Rezerv Bölümleri'nde bulunur.
 2. Kütüphaneye kayıtlı okuyuculara bir rezerv materyal, iki saat süreyle ödünç verilir. Materyale başka bir okuyucu gerek duymazsa, okuyucudan gelen istek üzerine, süresi iki saat daha uzatılır.
 3. İadesi geciktirilen rezerv materyal için, saatlik gecikme ücreti alınır. Bu ücret diğer kütüphane materyallerinin günlük gecikme ücretinin iki buçuk katıdır.
 4. Rezerv İstek Formu'nda belirtilen tarihe göre materyaller Rezerv Koleksiyonu'ndan kaldırılır veya koleksiyonda kalma süresi uzatılır.

up

 

- BİLKENT MEZUNLARI;

1. Kütüphaneye Üyelik Şartları

 1. Kütüphanenin web sayfasında yer alan kayıt formu veya Ödünç Verme Bankosu'ndan alınan "Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'ne Kayıt Formu" doldurulur. İki fotoğraf alınır. Okuyucunun başvurusu uygun bulunursa, bir hafta içinde okuyucuya "Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Mezun Kartı" verilir.
 2. Mezun kartı almak için depozito ödenir. Depozito miktarı akademik yıl başında belirlenir. Üyelik iptalinde, yatırılmış miktar, eğer varsa, kitap geciktirme ve/veya kaybetme ücretleri düşüldükten sonra, okuyucuya geri ödenir.
 3. Okuyucu kitap ödünç alma işlemlerini "Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Mezun Kartı"yla yapar. Okuyucu üzerindeki yayınları ve iade tarihlerini web sayfasında yer alan Kütüphane Hesabım başlığını seçerek görebilir.

2. Kütüphaneye Giriş-Çıkış

 1. Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemiyle sağlanır.
 2. Gerekli durumlarda, güvenlik görevlisi üzerinizi arayabilir ve çantanıza bakabilir.

3. Kitap Ödünç Verilmesi

 1. Bilkent Mezunları, $90 depozito bedeli yatırarak 2 basılı materyali, $180 depozito bedeli yatırarak 4 basılı materyali 30 gün süreyle ödünç alır.
 2. Başka bir okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların iade süresi uzatılabilir. Uzatma işlemi yapılabilmesi için kitapların Ödünç Verme Bankosu'na getirilmesi gerekir.
 3. Kütüphane, ödünç alınan herhangi bir materyali iade tarihinden önce okuyucudan geri isteyebilir.

4. Kitap Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi

 1. Kütüphane, ödünç materyal alan okuyucunun e-posta adresine ödünç alınan materyallerin ve iade tarihlerinin belirtildiği bir bilgilendirme mesajı gönderir.
 2. Kütüphane, iade tarihinden 3 gün önce okuyucunun e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.
 3. Kütüphane, herhangi bir materyali ödünç alan ve zamanında iade etmeyen okuyucuları e-posta ile uyarır. İadesi geciken materyaller için, sorumluluk okuyucuya aittir.
 4. Her kitap için o tarihte geçerli olan günlük gecikme ücreti alınır.
 5. Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar zamanında iade edilmeyip üzerinden 30 günden fazla bir zaman geçerse kayıp işlemi görür.
 6. Zamanında iade edilmeyen her bir materyal için 1 ceza puanı uygulanır. Ceza puanı 20 olduğunda ise okuyucu, kütüphaneden dönem sonuna kadar materyal ödünç alamaz.
 7. Her akademik yıl başında belirtilen ceza limiti aşıldığı zaman kitap iadesi dışında başka işlem yapılmaz.
 8. Kitap kaybedilmesi halinde okuyucu, Merkez Bankası tarafından o gün ilan edilen kur üzerinden hesaplanan materyal fiyatına, materyal türüne göre işlem bedeli  ilave edilerek bulunan değer ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken gecikme ücretini birlikte öder.

up

 

- ÖZEL KULLANICI

1. Kütüphaneye Üyelik Şartları

 1. Kütüphanenin web sayfasında yer alan kayıt formu veya  Ödünç Verme Bankosu'ndan alınan "Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'ne Kayıt Formu" doldurulur. İki fotoğraf alınır. Okuyucunun başvurusu uygun bulunursa, bir hafta içinde okuyucuya "Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Özel Kullanıcı Kartı" verilir.
 2. Resmi veya özel bir kuruma bağlı olan ve araştırma yapmak isteyen kullanıcılar, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'ne "özel kullanıcı" statüsü ile başvurabilirler.
 3. Özel Kullanıcı kartı almak için, depozito ödenir. Depozito miktarı akademik yıl başında belirlenir. Üyelik iptalinde, yatırılmış miktar, eğer varsa kitap geciktirme ve/veya kaybetme ücretleri düşüldükten sonra, okuyucuya geri ödenir.
 4. Okuyucu kitap ödünç alma işlemlerini "Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Özel Kullanıcı Kartı"yla yapar. Okuyucu üzerindeki yayınları ve iade tarihlerini web sayfasında yer alan Kütüphane Hesabım başlığını seçerek görebilir.

2. Kütüphaneye Giriş-Çıkış

 1. Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemiyle sağlanır.
 2. Gerekli durumlarda, güvenlik görevlisi üzerinizi arayabilir ve çantanıza bakabilir.

3. Kitap Ödünç Verilmesi

 1. Özel Kullanıcılar, $100 depozito bedeli yatırarak 2 basılı materyali 30 gün süreyle ödünç alır.
 2. Başka bir okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların kullanım süresi uzatılır. Uzatma işlemi yapılabilmesi için kitapların Ödünç Verme Bankosu'na getirilmesi gerekir.
 3. Kütüphane, ödünç alınan herhangi bir materyali iade tarihinden önce okuyucudan geri isteyebilir.

4. Kitap Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi

 1. Kütüphane, iade tarihinden 3 gün önce okuyucunun e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.
 2. Kütüphane, herhangi bir materyali ödünç alan ve zamanında iade etmeyen okuyucuları e-posta ile uyarır. İadesi geciken materyaller için, sorumluluk okuyucuya aittir.
 3. Her kitap için o tarihte geçerli olan günlük gecikme ücreti alınır.
 4. Her akademik yıl başında belirtilen ceza limiti aşıldığı zaman kitap iadesi dışında başka işlem yapılmaz.
 5. Kitap kaybedilmesi halinde okuyucu, Merkez Bankası tarafından o gün ilan edilen kur üzerinden hesaplanan materyal fiyatına, materyal türüne göre işlem bedeli  ilave edilerek bulunan değer ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken gecikme ücretini birlikte öder.

up

button KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ VERME VE DOKÜMAN SAĞLAMA HİZMETİ KURALLARI

Bilkent  Üniversitesi Mensuplarının Yararlanma Koşulları;

 1. Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti'nden akademik personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanır.
 2. İstekler;
 3. Kullanıcı bir seferde en fazla 5 kaynak isteğinde bulunabilir.
 4. Kitaplar, şehir içinde, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ile protokol anlaşması olan kütüphanelerden kullanıcının kendisi tarafından ödünç alınır. Kitabın bulunduğu kütüphane ile protokol anlaşması yok ise kitaplar Bilkent Üniversitesi aracılığıyla sağlanır. Doküman istekleri; ilgili kütüphaneci tarafından, kaynağın mevcut olduğu kütüphaneden fotokopi yolu ile sağlanır.
 5. Şehir dışındaki kütüphanelerde bulunan kaynakların geliş süresi yurt içindeki kütüphanelerde bulunan kaynak için 3 gün, yurt dışındaki kütüphanelerde bulunan kaynak için 10-15 gündür. Bu süre, kaynağı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişiklik gösterir.
 6. Ödünç alınan kaynak veya sağlanan doküman kullanıcıya imza karşılığı verilir.
 7. İstek yapan kullanıcı, kaynağı telif hakkını ihlal etmeden kullanmayı kabul eder.
 8. Kütüphaneden çıkarılmasına izin verilmeyen kaynak, kütüphane içerisinde kullanılır.
 9. Ödünç alınan kaynağın kullanım süresi;
  • - Şehir içi protokol anlaşması olan: 30 gün, 
  • - Şehir içi protokol anlaşması olmayan: 15 gün,
  • - Şehir dışı: 30 gün,
  • - Yurt dışı: 30 gündür.
 10. Ödünç alınan kaynağın kullanım süresinin uzatılması için, iade tarihinden 5 gün önce ilgili kişiye haber verilmesi gerekir. Uzatma süresi ve sayısı kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kurallarına göre değişiklik gösterir.
 11. Kullanıcı, istek yaptığı kaynağı kendisi için ayrılan kullanım süresi içerisinde almazsa, aynı kaynak için istek yapamaz.
 12. Ödünç alınan kaynağın teslim edildikten sonra kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir.  
  Bu durumda; kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

up

Diğer Kütüphanelerin Yararlanma Koşulları;

Yurt içi:

 1. Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti'nden diğer üniversitelerdeki akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile kütüphanesi bulunan resmi ve özel kurumlardan gelen kullanıcılar yararlanır.
 2. İstekler;
 3. Ödünç kitap/makale istekleri basılı formlarla yapılacaksa formlar 3 nüsha olarak doldurulur. Formlarda okuyucunun ve yetkili kütüphanecinin adları, soyadları, imzaları ve kurumun damgasının mutlaka olması gerekir. Aksi takdirde istekler karşılanmaz.
 4. Referans Koleksiyonu, Rezerv Koleksiyonu, Halil İnacık Koleksiyonu, Özel Koleksiyon, Avrupa Dokümantasyon Merkezi Koleksiyonu, ABD GPO Koleksiyonu dışındaki kitaplar ödünç verilir. Kitap dışı materyal, easy kitaplar, haftalık kitaplar ve rezerv bölümünündeki tezler ödünç verilmez.
 5. Sanat kitapları, yalnızca ilgili kütüphanelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi, Arkeoloji  ve Sanat Tarihi Bölümleri'nde görev yapan akademik personele en fazla 2 kitap, şehir içi 15 gün, şehir dışı 30 gün süre ile ödünç verilir.
 6. Ödünç verilen kaynağın kullanım süresi;
  • Şehir içi protokol anlaşması olan: 30 gün, 
  • Şehir içi protokol anlaşması olmayan: 15 gün,
  • Şehir dışı: 30 gün,
 7. Dış kullancılar 1 kerede en fazla, 5 kitap ödünç alabilirler.
 8. Gerekli görüldüğü takdirde ödünç verilen kaynak, kullanım süresi dolmadan geri istenebilir.
 9. Ödünç alınan kaynağın kullanım süresi, üzerinde rezerv olmadığı takdirde 1 kez uzatılabilir.
 10. Doküman isteğinde bulunan kütüphaneler Bilkent Üniversitesi hesabına depozito yatırır. Ayrıntılı bilgi için Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Birimi'ne başvurulur.
 11. Ödünç istenen kitaplar ilgili kütüphanedeki yetkili kütüphaneci adına ödemeli olarak gönderilir.
 12. İstek yapan kurum, kaynağın posta ücretini öder.
 13. Ödünç verilen kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kaynağın ödünç verildiği kütüphanedeki yetkili kişiye aittir (gecikme cezası günlük 2 TL'dir). Bu durumlarda Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin Ödünç Verme Kuralları geçerlidir.

Yurt dışı:

 1. İstekler faks, e-posta veya basılı form ile yapılır.
 2. Referans Koleksiyonu, Rezerv Koleksiyonu, Halil İnalcık Koleksiyonu, Özel Koleksiyon, Avrupa Dokümantasyon Merkezi Koleksiyonu, Resmi Belgeler Koleksiyonu dışındaki kitaplar ödünç verilir. Kitap dışı materyal ödünç verilmez.
 3. Ödünç verilen kaynağın kullanım süresi 30 gündür.
 4. Kitap ve doküman isteyen kurumlar  ödemeyi, "IFLA Ödeme Kuponu" (kitap için 4 ödeme kuponu, makale için 3 ödeme kuponu) veya banka havalesi ile yapar.
 5. Ödünç verilen kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde  sorumluluk, kaynağın ödünç verildiği kütüphanedeki yetkili kişiye aittir. Bu durumlarda Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin Ödünç Verme Kuralları geçerlidir.

up


button SANAT ODASI ÖDÜNÇ VERME VE KULLANIM KURALLARI

 1. Sanat rezerv kitapları Rezerv Bölümü'nde bulunur ve diğer rezerv kitapları ile aynı işlemi görür.
 2. Kitaplar kullanıldıktan sonra masaların üzerinde bırakılmalıdır.
 3. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 4. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 5. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.

up

button MULTİMEDYA ODASI KULLANIM VE ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

 1. Kütüphanenin her yerinde olduğu gibi, Multimedya Odası Çalışma Salonu, Video İzleme Odaları ve Grup Çalışma Odaları’nda da su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 2. Multimedya Odası materyallerine ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.

up

MULTİMEDYA ODASI ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

 1. DVD, VCD ve müzik CD’leri, Bilkent Üniversitesi lisans öğrencileri ve idari personeline 7 adet, 7 gün süreyle; akademik personeline ise 15 adet, 15 gün süreyle ödünç verilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen ödünç verme kurallarına bakınız.
 2. Partili notaların, ait olduğu partisyonla birlikte ödünç verilmesi ve iade edilmesi gerekmektedir.
 3. Görme engelliler için hazırlanan kabartma (Braille) notalar, Bilkent Üniversitesi mensubu olmayan kişilerce de 5 adet, 15 gün süre ile ödünç alınabilmektedir.
 4. Multimedya Odası'ndaki materyallerin kaybedilmesi halinde kullanıcı, materyalin Merkez Bankası tarafından o gün ilan edilen kur üzerinden hesaplanacak materyal fiyatına (notaların cilt fiyatı dahil) materyal türüne göre işlem bedeli ilave edilerek bulunan değer ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken geciktirme ücretini birlikte öder. Nota partilerinden biri bile kaybedilirse, kişi notanın bütününün fiyatını ödemek zorundadır.

MULTİMEDYA ODASI GRUP ÇALIŞMA ODALARI KULLANIM KURALLARI

 1. Grup Çalışma Odaları öncelikle grup çalışmaları için kullanılmaktadır. Bireysel ve sessiz çalışma için kütüphanenin diğer çalışma salonları ve kareller tercih edilmelidir.
 2. Grup Çalışma Odaları hafta içi 8:30-23:00; hafta sonu 9:00-17:00 saatleri arasında kullanılabilmektedir.
 3. Her bir grup çalışma odası 3 saat süresince kullanabilmektedir. 3 saatin sonunda, başka bir grup tarafından talep olmadığı takdirde, görevliye haber verilerek kullanıma devam edilebilinir. Süre bitiminde kütüphane görevlisi kullanıcıları uyarabilir.
 4. Grup Çalışma Odaları’nın anahtarları, Multimedya Odası personelinden kimlik karşılığı alınabilmektedir.
 5. Oda anahtarının kaybedilmesi halinde, kimlik sahibi 5 TL ceza ödemek zorundadır. Aksi halde kimliğini geri alamaz.
 6. Banko görevlisine haber verilmeden, odalar kilitlenip terkedilemez. Böyle bir durumda, şahsi eşyalar görevli tarafından odadan çıkartılabilir.
 7. Multimedya Odası Grup Çalışma ve Video Gösterim Odaları temiz kullanılmalıdır. Duvarlarına, kapısına, demirbaş eşyaları üzerine yazı yazarak, işaret ve şekiller çizerek zarar verilmesi durumda, Kütüphane Yönetimi'nin bildirimi ile, kullanıcıya, bağlı olduğu Akademik Birim tarafından disiplin cezası verilir.

up

MİKROFORM KOLEKSİYONU KULLANIM KURALLARI

 1. Mikroform Koleksiyonu’ndan (mikrofilm ve mikrofiş) Bilkent içi ve dışı tüm kullanıcılar yararlanabilir.
 2. Koleksiyon, hafta içi 08:30 - 17:00 saatleri arasında kullanılabilir.
 3. Mikroformlar yalnızca kütüphane içerisinde kullanılabilir, dışarıya ödünç verilmemektedir.
 4. Koleksiyonu kullanmak için, 08:30 - 13:00 veya 13:00 - 17:00 saatleri arasında, yarım günlük randevu verilmektedir. Başka bir kullanıcı tarafından talep olmadığı takdirde kullanım süresi uzatılabilir.
 5. Bilkent dışından gelen kullanıcılar, sayfa başı 50 krş. ücret karşılığında çıktı alabilirler.
 6. Mikroform Odası’nda, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 7. Ayrıntılı bilgi ve randevu için lütfen (312) 290 11 27 numaralı telefonu arayınız.
up


button AVRUPA DOKÜMANTASYON MERKEZİ KULLANIM KURALLARI
 1. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan derleme yoluyla sağlanan yayınlar, Komisyon'un şartı gereği, ödünç verilmemektedir.
 2. Koleksiyondaki materyaller sadece bulunduğu salon içerisinde, hafta içi 08:30 - 17:00 saatleri arasında hizmete sunulur.
 3. Koleksiyondaki basılı kaynaklar fotokopiye çıkartılmadan önce kimlik bırakılır.
 4. Bilkent Üniversitesi mensupları kendi şifreleri ile, dış kullanıcılar ise Referans ve Süreli Yayınlar Salonu'ndan alacakları günlük şifre ile veritabanı ve CD-ROM taraması yapabilirler. Çıktı almak için kullanıcı adı ve şifre ile Ücretli Fotokopi Merkezi'ne başvurulmalıdır.
 5. Kitaplar kullanıldıktan sonra masaların üzerine bırakılmalıdır. .
 6. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 7. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 8. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.

up

button ABD GPO KOLEKSİYONU KULLANIM KURALLARI

 1. Koleksiyondaki materyaller sadece bulunduğu salon içerisinde, hafta içi 08:30 - 17:00 saatleri arasında hizmete sunulur.
 2. Koleksiyondaki basılı kaynaklar fotokopiye çıkartılmadan önce kimlik bırakılır.
 3. Kitaplar kullanıldıktan sonra masaların üzerine bırakılmalıdır.
 4. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 5. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 6. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.

up

button HALİL İNALCIK KOLEKSİYONU VE ÖZEL KOLEKSİYON KULLANIM KURALLARI

 1. Halil İnalcık Salonu, öncelikle İnalcık ve Özel Koleksiyon materyallerinin kullanımı içindir. Oda bireysel araştırmacılar için tasarlanmıştır ve grup çalışması yapılamaz.
 2. İnalcık ve Özel Koleksiyon materyalleri yalnızca bu oda içerisinde kullanılır, dışarı çıkartılamaz.
 3. Her kullanıcıya bir seferde en fazla beş materyal verilir. Materyaller kimlik karşılığı verilir, materyallerin kullanımı bittikten sonra iade edilirken kütüphaneci tarafından hasar kontrolu yapılır ve yeni hasar yoksa kimlik kullanıcıya geri verilir.
 4. İnalcık ve Özel Koleksiyon materyalleri dikkatli kullanılmalıdır. (Gerekli durumlarda eldiven vs. kullanımı istenebilir)
 5. Halil İnalcık Salonu'na yiyecek ve su dahil hiçbir içecek sokulamaz.
 6. Araştırmacılar yalnızca kurşun kalem kullanabilir, dolma kalem ve tükenmez kalem kullanılamaz. Kurşun kalem görevli kütüphaneciden temin edilebilir.
 7. Özel eşyalar, çantalar (bayan el çantası hariç) ve paltolar salon girişinde bulunan vestiyere bırakılmalıdır.
 8. Halil İnalcık Salonu sessiz çalışma alanıdır. Cep telefonu kullanılamaz. Diğer kullanıcıları rahatsız etmemek koşulu ile dizüstü bilgisayar kullanılabilir.
 9. İnalcık ve Özel Koleksiyon materyalerinden fotokopi çektirilemez. Dijital fotoğraf çekimi, sorumlu kütüphanecinin bilgisi dahilinde, ancak flaş kullanılmadan mümkündür.

Kurallara uymayan kullanıcılar görevli kütüphaneci tarafından dışarı çıkartılabilir.

up

button HASAN ÂLİ YÜCEL KOLEKSİYONU KULLANIM KURALLARI

 1. Hasan Âli Yücel Salonu, öncelikle Hasan Âli Yücel Koleksiyonu materyallerinin kullanımı içindir. Bu salon, bireysel araştırmacılar için tasarlanmıştır ve grup çalışması yapılamaz.
 2. Hasan Âli Yücel Koleksiyonu’nda yer alan materyaller yalnızca bu salon içerisinde veya Halil İnalcık Salon’unda kullanılır, dışarı çıkartılamaz.
 3. Her kullanıcıya bir seferde en fazla beş materyal verilir. Materyaller kimlik karşılığı verilir, materyallerin kullanımı bittikten sonra iade edilirken kütüphaneci tarafından hasar kontrolu yapılır ve yeni hasar yoksa kimlik kullanıcıya geri verilir.
 4. Araştırmacılar yalnızca kurşun kalem kullanabilir, dolma kalem ve tükenmez kalem kullanılamaz. Kurşun kalem görevli kütüphaneciden temin edilebilir.
 5. Hasan Âli Yücel Salonu sessiz çalışma alanıdır. Cep telefonu kullanılamaz. Diğer kullanıcıları rahatsız etmemek koşulu ile dizüstü bilgisayar kullanılabilir.
 6. Hasan Âli Yücel Koleksiyonu materyallerinden fotokopi çektirilemez. Dijital fotoğraf çekimi, sorumlu kütüphanecinin bilgisi dahilinde, ancak flaş kullanılmadan mümkündür.
 7. Hasan Âli Yücel Salonu’na yiyecek ve su dahil hiçbir içecek sokulamaz.

Kurallara uymayan kullanıcılar görevli kütüphaneci tarafından dışarı çıkartılabilir.

up

button GÖRME ENGELLİLER ODASI KULLANIM KURALLARI

 1. Görme Engelliler Odası’ndan görme engeli bulunan Bilkent mensupları, dış kullanıcılar ve bu kullanıcılara yardımcı olacak kişiler yararlanabilmektedir. Görme engeli bulunmayan ancak braille kaynaklar üzerinde araştırma yapacak kişiler de bu odadan yararlanabilir.
 2. Bu oda, hafta içi 08:30-17:00, hafta sonu 09:00- 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 3. Braille kaynaklar, kasetçalar, bilgisayar ve yazıcı sadece oda içerisinde kullanılır ve odadan dışarı çıkarılamaz.
 4. Kullanıcılar, odanın anahtarını görevlilere kimlik kartı vermek koşuluyla alabilir. Odadan ayrılırken anahtarın ilgili personele iade edilmesi zorunludur.
 5. Odada bulunan yazıcıdan ücret karşılığında çıktı alınabilir.
 6. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.button GAZETE VE DERGİ OKUMA SALONU KULLANIM KURALLARI

 1. Salon, tüm kullanıcılara hafta içi 08:30-23:30; hafta sonu 09:00-23:30 saatleri arasında açıktır.
 2. Günlük gazete ve dergiler salondan dışarı çıkarılamaz.
 3. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 4. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.

up


button İNTERNET ERİŞİMLİ ÇALIŞMA MASALARI KULLANIM KURALLARI

 1. İnternet erişimli bilgisayarlar tüm kullanıcılara açıktır.
 2. Bilgisayarlar eğitim ve araştırma amacıyla kullanılır.
 3. Bilkent Üniversitesi mensupları kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş (log on) yapabilir.
 4. Dış kullanıcılar, günlük şifre alarak bilgisayarlardan faydalanabilirler. Şifre almak için kütüphane görevlisine kimlik göstermek ve ilgili formu doldurmak zorundadırlar.
 5. Bilgisayarların yanında bulunan "Kullanım İstatistikleri Formu" doldurulur.
 6. Bilgisayarlardan CD'ye kayıt yapılamaz.
 7. Bilgisayarlardan çıktı almak veya CD'ye kayıt yapabilmek için kullanıcı adı ile B Blok 1. katta bulunan Ücretli Fotokopi Merkezi'ne başvurulur.
 8. Bilgisayarlarda DVD ve VCD izlenemez.
 9. Bilgisayarlarda oyun oynamak ve chat yapmak yasaktır.
 10. Bilgisayar kısa süreli terkedilirken dahi çıkış işlemi (log off) yapılmalıdır.

up


button KAREL KULLANIM KURALLARI

 1. Kareller öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri tarafından kiralanabilir.
 2. Depozito ücreti dönem başında belirlenir.
 3. Karel dolapları, kütüphane personeli tarafından periyodik olarak kontrol edilir.
 4. Karel dolaplarında bulunan kütüphane materyalleri ödünç alınmış olmalıdır. Dolapta bulunan ödünç alınmamış kütüphane materyalleri koleksiyona iade edilir.
 5. Her dönem sonunda, kullanım devam etmeyecekse depozito kullanıcıya geri ödenir.
 6. Karel dolaplarında yiyecek saklamak yasaktır.
 7. Kareller, kiralayan kişi tarafından kullanılmadığı zamanlarda, başka kullanıcı tarafından kullanılabilir. Karel kiralayan kişi geldiğinde kullanım hakkı kendisine aittir.
 8. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.

up

button A-2 KATI BÜYÜK GRUP ÇALIŞMA ODALARI KULLANIM KURALLARI

 1. Büyük Grup Çalışma Odaları hafta içi 8:30-17:00 saatleri arasında kullanılabilir.Bu odalar haftasonu ve gece kullanıma açık değildir.
 2. Grup Çalışma Odaları 3 saatlik süreyle, en az 6 kişilik gruplara tahsis edilebilir.
 3. Grup Çalışma Odaları'nın anahtarları, salon görevlisinden kimlik karşılığı alınabilmektedir.
 4. Salon görevlisine haber verilmeden, odalar kilitlenip terkedilemez. Böyle bir durumda, şahsi eşyalar görevli tarafından odadan çıkartılabilir.
 5. Oda anahtarının kaybedilmesi durumunda, kimlik sahibi 5 TL ceza ödemek zorundadır. Aksi halde kimliğini geri alamaz.

up

button ORYANTASYON VE EĞİTİM ODALARI KULLANIM KURALLARI

 1. Kullanım Önceliği
  1. Birinci öncelik, kütüphane tarafından organize edilen etkinliklere verilir.
  2. İkinci öncelik,  Bilkent Üniversitesi'nin akademik birimleri tarafından organize edilen etkinliklere verilir.
  3. Üçüncü öncelik, öğrenci ve kulüplerin toplantı ve çalışmalarına verilir
 2. Oryantasyon istekleri çevrimiçi form veya fakülte kütüphanecileri aracılığı ile yapılır.
 3. Akademik birimler ve kulüpler için Kütüphane Yönetiminin onayı gerekmektedir.
 4. Oryantasyon ve Eğitim Odalarının kullanımı sonunda, odaya ait ekipmanlar, eşyalar ve materyaller ilk bulundukları konumda bırakılmalıdır.
 5. Oryantasyon ve Eğitim Odalarına, eşyalara, ekipmana hiçbir şekilde (kapıya, duvara izinsiz yazı yazmak, afiş yapıştırmak vb.) zarar verilemez.
 6. Oryantasyon ve Eğitim Odalarında ses, kütüphanenin diğer hizmetlerini engellemeyecek seviyede olmalıdır.
 7. Oryantasyon ve Eğitim Odalarında, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 8. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.
 9. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin her hangi bir kullanım isteğini geri çevirme hakkı vardır.
 10. Oryantasyon Odası’nda, hafta içi 8:30 - 17:00; hafta sonu 09:00 - 17:00 saatleri arasında toplu video gösterimi yapılabilir.
 11. Oryantasyon Odası, kişi sayısı minumum 5 ve daha fazla gruplar için, öğretmen eşliğinde ders amaçlı film izlenmesine uygundur.
 12. Toplu video gösterimi rezervasyonu için http://library.bilkent.edu.tr/tr/formlar/kutuphane_etkinlik.html adresinde yer alan form doldurulmalıdır.

up

MULTİMEDYA ODASI VİDEO İZLEME ODALARI KULLANIM KURALLARI

 1. Oryantasyon Odası’nda, hafta içi 8:30 - 17:00; hafta sonu 09:00 - 17:00 saatleri arasında toplu video gösterimi yapılabilir.
 2. Oryantasyon Odası, kişi sayısı minumum 5 ve daha fazla gruplar için, öğretmen eşliğinde ders amaçlı film izlenmesine uygundur.
 3. Toplu video gösterimi rezervasyonu için http://library.bilkent.edu.tr/tr/formlar/kutuphane_etkinlik.html adresinde yer alan form doldurulmalıdır.

button SANAT GALERİSİ KULLANIM KURALLARI

 1. Sanat Galerisi sadece Bilkent mensuplarının kullanım hakkına sahiptir.
 2. Kullanım Önceliği;
  1. Birinci öncelik, kütüphane tarafından organize edilen etkinliklere verilir.
  2. İkinci öncelik, Bilkent Üniversitesi'nin akademik birimleri tarafından organize edilen etkinliklere verilir.
  3. Üçüncü öncelik, öğrenci ve kulüplerin toplantı ve çalışmalarına verilir.
 3. Akademik birimler ve kulüpler için Kütüphane Yönetiminin onayı gerekmektedir.
 4. Sanat Galerisi’nde yapılacak her türlü etkinlik için “Sanat Galerisi Rezervasyon Formu” doldurulmalıdır.
 5. Sanat Galerisi sadece hafta içi 8:30 – 17:00 saatleri arasında kullanılabilir.
 6. Sanat Galerisi’nin kullanımı sonunda, odaya ait ekipmanlar, eşyalar ve materyaller ilk bulundukları konumda bırakılmalı ve hiç bir şekilde zarar verilmemelidir.
 7. Sanat Galerisi’nde ses, kütüphanenin diğer hizmetlerini engellemeyecek seviyede olmalıdır.
 8. Her türlü sorularınız ve önerileriniz için 290 18 88 nolu telefonu arayabilir veya buildingadm@bilkent.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. .
 9. Her yıl gerçekleştirilen FAE ve BUSEL sunumlarının olduğu dönemlerde, Sanat Galerisi’ne başka etkinlik talepleri alınmayacaktır.
 10. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin her hangi bir kullanım isteğini geri çevirme hakkı vardır.
 11. Sanat Galerisi, mini konserler ve sesli aktiviteler için, sadece 12:30 - 13:30 saatleri arasında kullanılabilir.

up

button KAFELERİN KULLANIM KURALLARI

 1. Kafe dışında başka yerlere su haricinde yiyecek ve içecek götürülemez.
 2. Kafeye getirilen kütüphane materyalleri ödünç alınmış olmalıdır.
 3. Kayıp eşyalardan kafe işletmesi sorumlu değildir.
 4. Kafe, Merkez Kütüphane'nin açık olduğu saatler içinde açıktır.
 5. Önerilerinizi libcafe@bilkent.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

Bilkent University Library
spacer
spacer
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankos üyesidir.İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankos üyesidir.
spacer
Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs Kütüphane Binası 06800 Bilkent Ankara Türkiye / Tel: +90 (312) 266 4472 Faks: 266 4391 / E-posta
Border Right
Border Right
Border Right